REFORMATORSKO I EVANGELISTIČKO GROBLJE

Reformatorsko (Kalvinističko) i Evangelističko groblje se nalazi na kompleksu Katoličkog groblja, od Rimokatoličkog je razdvojeno slavolukom. Površine je oko 2 ha, sa oko 5000 grobnih mesta. Nastalo je 1860, a ugašeno 1974. godine. Posle deset godina je stavljeno pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Na ovom groblju počivaju: Gabrijel Belohorski (1837-1922), sveštenik, publicista i istoričar Novog Sada, dr Mikloš Krno (1869-1917), advokat i političar, Andrej Laco (1870-1906), učitelj; Janoš Nemešanji (1832-1899), pisac i pedagog; dr Adolf Hempt (1874-1943), lekar, osnivač Pasterovog zavoda, rabiolog poznat u svetu; Martin Šindler (1871-1940), sveštenik; Igor Branko Štefanik (1873-1940), sveštenik i Friđeša Šnajder (1853-1922), honvedski pukovnik. Spomenik Friđeša Šnajdera je interesantan po tome što je porodica Šnajder najstarija nemačka porodica u Novom Sadu. Spomenik ima grb i kamenu kuglu na vrhu.