NAZARENSKO GROBLJE

Nazarensko groblje se nalazi na Kisačkom putu, severozapadno od Almaškog groblja. Njegova površina je oko 700 m². Sudeći po malom broju sačuvanih spomenika, groblje je nastalo u devetnaestom veku, a ugašeno je 1974. godine. Zaštićeno je kao i sva stara groblja 1984. od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tada je donesena odluka da se na ovom groblju ne obavljaju sahrane, ali da se mogu polagati urne.

GALERIJA