GROBLJE U SREMSKOJ KAMENICI

U Ulici Ive Lole Ribara nalazi se Kameničko (pravoslavno i katoličko) groblje. To su dva groblja na istoj parceli, razdvojena glavnom stazom. Kameničani su verovatno ranije imali groblja u starom selu u Maloj Kamenici, u selu iz vremena turske vladavine. Na osnovu sačuvanih spomenika smatra se da je sadašnje groblje nastalo u 18. veku. Na ovom groblju, tačnije rečeno, u pravoslavnom delu groblja, sahranjeni su Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904), lekar i poznati pesnik i Novak Radonić (1826-1890), slikar.

GALERIJA