GROBLJE U VETERNIKU

Groblje u Veterniku je nastalo polovinom 20. veka. Do tada su Veterničani sahranjivani na grobljima u Futogu.

Groblje se nalazi u Kninskoj ulici. Na njemu obavljaju sahrane pravoslavci i katolici, a od 1964. godine sahranjuju se i Šiptari muslimanske veroispovesti. JKP "Lisje" je preuzelo groblje u Veterniku 2004. godine. Od preuzimanja groblja do danas, urađeno je mnogo na ažuriranju evidencije o sahranjenim, kao i na uređenju groblja kao komunalnog objekta.

"Lisje" se angažovalo na poslovima poboljšanja infrastrukture, postavljanja mobilijara, izgradnje baterije grobnica i ograđivanja groblja. Usled nedostatka mesta za sahranjivanje, u poslednjih nekoliko godina groblje je proširivano, što ipak nije dugorečno rešenje za Veternik koji ima tendenciju naglog naseljavanja i širenja.

GALERIJA