GROBLJA U FUTOGU

Centralno groblje u Futogu je otvoreno za sahranjivanje 2006. godine. Nalazi severno od fabrike "Aroma".

Projektom su predviđeni svi sadržaji koje treba da ima jedan savremeni komunalni objekat. Na groblju se obavljaju radovi na podizanju infrastrukture, ograđivanju i podizanju zelenila. Radovi na izgradnji kapele i sale za daće su privedeni kraju. S obzirom da na drugim grobljima u Futogu i u Veterniku nema kapela, podizanje kapele na Centralnom groblju je od izuzetne važnosti za savremeni način sahranjivanja.

Pored Centralnog, u Futogu ima još nekoliko grobalja od kojih nisu sva u upotrebi. JKP "Lisje" je preuzelo održavanje starih groblja u Futogu 1998.godine.

Pravoslavno groblje se nalazi u Ulici Cara Lazara i Futožani ga nazivaju Donje pravoslavno groblje. Na ovom groblju se sahranjivalo još polovinom osamnaestog veka, tačnije, osnovano je 1740. godine. Tu počivaju mnoge znamenite ličnost među kojima su i dva književnika, Lazar Knežević i Vladan Stefanović. Groblje je i danas u funkciji.

Pravoslavno groblje u Ulici Rade Kondića, Futožani nazivaju Gornje pravoslavno groblje. Na osnovu sačuvanih spomenika, može se zaključiti da se na ovom groblju sahranjivalo u prvoj polovini 18. veka, a neka predanja nas navode da verujemo da je groblje nastalo i ranije. Groblje je danas aktivno, iako postoji problem nedostatka mesta za sahranjivanje te je groblje proširivano dok nije otvoreno Centralno groblje.

Prema rukopisu Stevana Bogdanovića, najstarije groblje, sem groblja oko crkve, bilo je takozvano Staro groblje, koje se nalazilo na izlazu iz Futoga prema Novom Sadu. I danas tu postoji prazan prostor koji se zove Staro groblje. Smatra se da je tu postojalo groblje još u 17 veku.

Donje staro groblje u Ulici Cara Lazara datira iz druge polovine 19. veka i aktivno je i danas. Na njemu se obavljaju sahrane pravoslavaca i katolika. Pre ovog groblja postojalo je Staro katoličko groblje u Ulici Rade Končara, gde se sada nalazi osnovna škola.

Švapsko groblje se nalazi u Ulici Dušana Košutića, kod Gerentološkog centra. Na osnovu matičnih knjiga smatra se da je nastalo u prvoj polovini 18. veka. Ugašeno je 1948. godine. Na groblju su uglavno sahranjivani Nemci katoličke vere, a veruje se da su u dnu groblja sahranjivani Jevreji. Groblje je uništeno, a spomenici porušeni. Sačuvan je samo poneki postament. Ovo groblje nije u nadležnosti JKP "Lisje".

Švapsko groblje u Novom Futogu nalazi se u Ulici Moše Pijade. Nastalo je u prvoj polovini 18. veka. Na ovom groblju se se sahranjivali pripadnici katoličke veroispovesti: Nemci, Mađari i drugi narodi. Na ovom groblju je sahranjena Ana Kafka, Čehinja koja je bila u srodstvu sa Francom Kafkom. Na ovom groblju se više ne obavljaju sahrane. Pravo rešenje bi bilo da se briga o ovom groblju poveri odgovornom preduzeću jer je nedopustivo da su groblja ovako zapuštena, kao što su zapuštena Švapska groblja u Futogu.

GALERIJA