Pohrana pepela

SAHRANA PEPELA I GROBLJE ZA URNE

Pohranjivanje pepela vrši se na dva načina: pohranjivanjem pepela u specijalnu posudu, urnu, koja se zatim sahranjuje u groblje za urne, ili rasipanjem pepela u Vrtu sećanja.

KOLUMBARIJUM

Kolumbarijumi imaju oblik zgrada ili zidova sa nišama u koje se stavljaju urne, a svaka niša se obeležava pločicom standardnog oblika i veličine na kojoj je ime i prezime umrlog, godina rođenja i godina smrti.

PARTERNO POLAGANJE URNI U KASETE

Za sahranjivanje urni sa pepelom postoji mogućnost tipizacije grobnih mesta. Tipske kasete se mogu upotrebiti i u kolumbarijumima i grobljima za urne. Za potrebe sahranjivanja kremiranih lica na Gradskom groblju u Novom Sadu, na potesu trećeg i četvrtog grobnog polja, uređene su parterne površine za smeštaj urni.

VRT SEĆANJA

Na osnovu želje preminulog, njegovog bračnog druga ili srodnika, a u skladu sa higijensko zdravstvenim propisima, pepeo preminulog može biti stavljen u urnu koja se smešta u kolumbarijum, pohranjuje u grob ili rasipa u Vrtu sećanja. Preduzeće vodi evidenciju o kremiranim licima, o urnama i licima čiji pepeo je rasut.