Kamenorezačke i građevinske usluge

Kamenorezačka radionica JKP "Lisje" nalazi se na Gradskom groblju. Bavi se izgradnjom spomenika od prirodnog i veštačkog kamena, obavlja montažu i rekonstrukciju postojećih spomenika, vrši ugradnju dodatnih elemenata za uređenje grobnih mesta, postavlja vaze, svećnjake i kandila. Kamenorezačka služba se bavi i ispisivanjem slova kao i ugradnjom porcelanskih fotografija na nadgrobnim spomenicima.

Građevinska služba JKP "Lisje" podiže objekte na grobljima, ograde, staze, bavi se izgradnjom grobnica i obavlja građevinske poslove za treća lica.

Katalog spomenika