Uređenje grobnog mesta na zahtev građana

Za uređenje grobnog mesta građani se obraćaju Službi za uređenje i održavanje zelenila na Gradskom groblju, tel. 021⁄518-077. Ova usluga se može poručiti na kraći ili na duži period.

Biljne vrste se mogu odabrati u rasadniku na Gradskom groblju.

Preporučuju se niski i polegli lišćari i četinari, kao što su različite kleke: Nana - Juniperus procumbens, Juniperus horizontalis "Blue Chip" Juniperus horizontalis "Wiltoni", tuja - Thuja occidentalis "Tiny Tim", tisa - Taxus baccata "Repandes", dunjarice - Cotoneaster dammeri.

Od cvetnih vrsta se mogu koristiti: erike - Erica carnea, hebe - Heba pingulifolia, pljuskavica - Hypericum polyphyllum, lavanda - Lavanda angustifolia, petoprsta - Potentilla fruticosa, vinka - Vinca minor.

Vrlo lepo deluju i niske perene: ivica - Ajuga reptanis, kamena trava - Alyssum sp, majčina dušica - Thymus serpyllum, jastučac - Aubrieta deltoidea.

Sve vrste jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cveća: viole, begonije, neven, kadifice, dugmence, lobelije, petunije, primule, lale pogodne su za ozelenjavanje grobnog mesta.

Kombinacija biljaka sa sočnim i mesnatim stabljikama i lišćem, može biti jedan od načina uređenja grobnog mesta i to sa biljkama kao što su: čuvarkuće, žednjak, tustica...