Direktor Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad - Vladimir Đaković (CV)

Predsednik nadzornog odbora - Dušan Bajilo (CV)

Član nadzornog odbora - Suzana Macura (CV)

Član nadzornog odbora - Dragan Milić (CV)