austrijski general – major

(Palermo, Italija, 11.05.1825 – Novi Sad, 7.10.1891)

Porodica Aleksić od Maine potiče iz Crne Gore. Aleksići su bili glavari u Crmničkoj nahiji i odatle su se iselili u okolinu Budve u malu knežinu Maine. Za svoje zasluge dobili su plemstvo od Mletačke republike i austrijskog cara. Porodica ima dugogodišnju tradiciju vojskovođe. Mnogi Aleksići su se odlikovali hrabrošću u mnogobrojnim ratovima u kojima su učestvovali i dobijali visoka odlikovanja. Teodor Aleksić je imao čin majora i bio je ađutant kod cara u Beču 1862. Bio je komandant slunjske graničarske regimente. Odlikovan je Danilovim ordenom drugog stepena pa se tako simbolički završava sjajna karika tog plemena tamo gde je poniklo. Bio je zet gospodara Jovana Obrenovića, srednjeg brata kneza Miloša. S njim se gasi muška loza porodice Aleksić. Stanovao je u Lebarskoj ulici, broj 10, danas je to Ulica Svetozara Miletića broj 6.