Direkcija:

21102 Novi Sad, Narodnog fronta 53

Tel: 021/526 181, Faks: 021/469 913

jkplisje@open.telekom.rs

 

Javno komunalno preduzeće "Lisje" Novi Sad, čija je osnovna delatnost sahranjivanje i aktivnosti u funkciji osnovne delatnosti, organizovano je aktom Skupštine grada Novog Sada od 21. decembra 1989. godine. Odlukom o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju, propisani su uslovi i način sahranjivanja umrlih, uređenje i održavanje grobalja, kao i posebne mere zaštite grobalja koja imaju svojstvo spomenika kulture. U nadležnosti "Lisja" su groblja na teritoriji Novog Sada, Petrovaradina, Sremske Kamenice, Futoga i Veternika.

MISIJA PREDUZEĆA

Misija Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" je da omogući dostojanstven poslednji ispraćaj preminulih, da pruži razumevanje i pomoć ožalošćenima, kao i da čuva i neguje sećanje na pretke.

VIZIJA PREDUZEĆA

Vizija Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" je da bude ugledna i poštovana kuća, koja svojim stilom, etikom i pijetetom objedinjuje vrednosti humanosti i ljubavi prema čovečanstvu sa jedne i modernog poslovnog pristupa sa druge strane.

DELATNOST JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE"

Delatnost "Lisja" zasnovana je na odredbama Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o sahranjivanju i grobljima i načelima Kodeksa pogrebnih usluga.

JKP "LISJE" PRUŽA SLEDEĆE USLUGE:

 • prijavljuje smrt nadležnom organu,
 • isporučuje pogrebnu opremu,
 • prevozi umrla lica u zemlji i inostranstvu,
 • obezbeđuje termine sahrane na izabranom groblju,
 • organizuje ceremonijal oproštaja,
 • obavlja sahranjivanje i kremiranje
 • izrađuje cvetne aranžmane i vence,
 • organizuje daće i pomene,
 • obavlja kompletne kamenorezačke usluge,
 • uređuje i održava grobna mesta.

OSIM NAVEDENIH USLUGA "LISJE" SE BAVI:

 • proizvodnjom pogrebne opreme,
 • podizanjem i održavanjem zelenila,
 • izvođenjem građevinskih radova
 • proizvodnjom cveća, sadnog i rasadnog materijala