ALMAŠKO GROBLJE

Almaško groblje je jedno od najlepših i istorijski gledano, najzanimljivijih grobalja. Groblje se nalazi u gradskom jezgru, na kraju Kisačke i Ulice Vojislava Ilića, na Trgu mira broj 1. Površina mu je 53 620 m². Na ovom groblju se sahranjivalo od 1860. do 1974. godine, kada je groblje zatvoreno za sahranjivanje. Nakon deset godina od zatvaranja, proglašeno je spomenikom kulture. Sa sahranjivanjem se ponovo počelo 1992. godine, ali samo za nosioce prava na grobno mesto ili grobnicu. To znači da samo srodnici umrlih lica koja već počivaju na ovom groblju, i to bračni drugovi, srodnici po krvi u prvoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva, kao i bračni drugovi ovih lica su mogli biti sahranjeni na Almaškom groblju.

Na njemu se nalazi "večna kuća" velikog broja znamenitih Novosađana, kulturnih i naučnih radnika, lekara, profesora, inženjera, umetnika, kao i uglednih građana iz trgovačkog, zanatlijskog i seljačkog staleža. Na ovom groblju nalaze se spomenici velikog srpskog slikara Pavla Simića, publiciste i političara dr Teodora Mandića, grobnica poznatog kompozitora Isidora Bajića a u kripti kapele "Sv. Petra i Pavla" sahranjen je njen ktitor – episkop Platon Atanacković.

Zaštićena grobna mesta na Almaškom groblju

GALERIJA