ХТО МИ?

Явне комуналне подприємство „Лисє“ сновала Скупштина городу Нового Саду 1989. року зоз цильом оконьгованя комуналней дїялносци, управяня зоз теметовами и хованями и дїялносц хованя.

Найчастейши питаня и одвити

ИНСТРУКЦИЇ ЗА ПЛАЦЕНЄ У ДИНАРОХ ИНСТРУКЦИЇ ЗА ПЛАЦЕНЄ ЗОЗ ИНОЖЕМСТВА ЦО ОБЛАПЯ НАДОПОЛЬНЄНЄ ЗА ХАСНОВАНЄ И ОТРИМОВАНЄ ТЕМЕТОВОХ И ЦО ШЕ ПОД НАВЕДЗЕНИМ ПОДРОЗЮМЮЄ? ЧИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА, ПОПРИ НАДОПОЛЬНЄНЯ ЗА ХАСНОВАНЄ И ОТРИМОВАНЄ ТЕМЕТОВА, НЄОБХОДНЕ ОКОНЬЧОВАЦ И ДРУГИ УПЛАЦОВАНЯ? ЧИ МОЖЛЇВЕ И НА ЯКИ СПОСОБ ВИБУДОВАЦ ФАМЕЛИЙНУ КРИПТУ НА ПОСТОЯЦИМ ГРОБНИМ МЕСЦЕ У ВЛАСНЕЙ РЕЖИЇ И О ВЛАСНИМ ТРОШКУ? ХТО ВИТВОРЮЄ ПРАВО НА ЗАКЛУЧОВАНЄ КОНТРАКТА О ХАСНОВАНЮ ГРОБНОГО МЕСТА? МОЖЛЇВОСЦ ХОВАНЯ НА СТАРИХ ТЕМЕТОВОХ У НОВИМ САДЗЕ ЦО ШЕ УШОРЮЄ ЗОЗ КОНТРАКТОМ О ХАСНОВАНЮ ГРОБНОГО МЕСТА И ХТОРИ ПОШЛЇДКИ НЄЗАКЛЮЧОВАНЯ ИСТОГО? ЧИ И КОМУ МОЖЛЇВЕ ПРЕДАЦ/ПРЕПУЩИЦ ГРОБНЕ МЕСТО? ЧИ МОЖЛЇВЕ ГРОБНЕ МЕСТО РЕЗЕРВОВАЦ ЗА ЖИВОТА? КЕЛЬО ХОВАНЯ ШЕ МОЖЕ ОКОНЬЧОВАЦ ДО ЄДНОГО ГРОБНОГО МЕСТА? ЦО ОД ДОКУМЕНТАЦИЇ НЄОБХОДНЕ ЖЕ БИ ШЕ ОКОНЬЧЕЛА КРЕМАЦИЯ? ЧИ МОЖЛЇВЕ ЖЕ БИ ПОСЛЕ КРЕМАЦИЇ ФАМЕЛИЯ ЗАТРИМАЛА УРНУ АБО РОСИПАЛА ПИРНЮ СПРАМ ВЛАСНОГО НАХОДЗЕНЯ АБО ЖАДАНЯ УМАРТОГО? ХТО МОЖЕ ВИВОДЗИЦ БУДОВАТЕЛЬНИ РОБОТИ И КАМЕНЬОРЕЗАЦКИ РОБОТИ НУКА У ТЕМЕТОВЕ?

Raspored sahrana i ispraćaja za sredu, 29.05.2024. godine

Шорове число Ime (ime oca) i prezime Рок Теметов Час
1. Bajram (Arif) Reka 1967 Gradsko groblje 10:30
2. Slobodan (Blagoslav) Stevanović 1939 Gradsko groblje 11:15
3. Zorica (Milica) Stojković 2024 Gradsko groblje 12:00
4. Katica (Danilo) Stefanović 1951 Gradsko groblje 12:45
5. Miroslav (Luka) Jandrić 1962 Gradsko groblje 13:30
6. Lazar (Svetozar) Vrbaški 1946 Gradsko groblje 14:15
7. Goran (Ivan) Jelinić 1984 Gradsko groblje 15:00
8. Radoslavka (Vidosav) Petković 1947 Almaško groblje (Novi Sad) 13:00
9. Nikola (Stevan) Miljanski 1952 Gornje groblje (Kovilj) 13:00
10. Zvonko (Jure) Petrović 1941 Staro groblje (Petrovaradin) 15:00
„ЯК ЦО НАРОДЗЕНЄ СВЯТОЧНА ПОДЇЯ У ЖИВОЦЕ ЧЛОВЕКА, ТАК И ШМЕРЦ ПРИРОДНА ДЇЯ У ЛЮДСКЕЙ ЗАЄДНЇЦИ. ВОНА ВИМАГА ПОВАГУ И ВЗАЄМНОСЦ ЧЛЕНОХ ЗАЄДНЇЦИ, ДОСТОЇНСТВО И СВИДОМОСЦ ПРИПАДНОСЦИ ЛЮДСКОМУ РОДУ“ Зоз кодекса услугох хованя

ТЕМЕТОВИ

Явне комуналне подприємство „Лисє“ Нови сад, сновала Скупштина городу Нового Саду 1989. року зоз цильом оконьчованя дїялносци хованя, хтора облапя хованє и отримованє теметовох. ЯКП „Лисє“ отримує 30 теметови, вкупней поверхносци 145 гектари, на териториї Нового Саду, Петроварадину, Сримскей Каменїци, Футоґу, Ветернїку, Беґеча, Будисави, Буковцу, Качу, Ковилю, Старих Лединцох, Нових Лединцох, Руменки и Степановичева.
„Лисє“ отримує слїдующи теметови: - У Новим Садзе: Городски теметов (зоз Спомин теметовом), Православни Алмашки теметов, Православни Успенски теметов, Римокатолїцки теметов (зоз Реформатско-еванґелїцким теметовом и Авиятичарским – воєним теметовом), Єврейски теметов, Русински теметов, Назаренски теметов и Реформатско-еванґелїцки теметов. – У Петроварадину: Маюр и Транджамент (нови и стари теметов). – У Сримскей Каменїци (православни и католїцки) теметов. - У Футоґу: Горнї стари теметов, Дольнї нови теметов, Дольнї стари теметов, Горнї нємецки теметов, Дольнї нємецки теметов и Нови теметов. – У Ветернїку месни теметов. – У Беґечу месни теметов. – У Будисави: Католїцки, Назаренски и Реформатски и Православни теметов. – У Буковцу месни теметов. – У Качу месни теметов. – У Ковилю: Дольнї шаначки и Горнї православни. – У Лединцох: у Старих Лединцох и Нових Лединцох месни теметов. – У Руменки: Католїцки теметов. – У Степановичову месни теметов.

Дознай вецей
homepage groblja