KTO SME?

Verejný komunálny podnik Lisje bol založený Zhromaždením mesta Nový Sad v roku 1989 s cieľom vykonávať komunálne činnosti, správy cintorínov a pohrebísk a pohrebnej činnosti.

Raspored sahrana i ispraćaja za sredu, 29.05.2024. godine

Poradové číslo Ime (ime oca) i prezime Ročník Cintorín Čas
1. Bajram (Arif) Reka 1967 Gradsko groblje 10:30
2. Slobodan (Blagoslav) Stevanović 1939 Gradsko groblje 11:15
3. Zorica (Milica) Stojković 2024 Gradsko groblje 12:00
4. Katica (Danilo) Stefanović 1951 Gradsko groblje 12:45
5. Miroslav (Luka) Jandrić 1962 Gradsko groblje 13:30
6. Lazar (Svetozar) Vrbaški 1946 Gradsko groblje 14:15
7. Goran (Ivan) Jelinić 1984 Gradsko groblje 15:00
8. Radoslavka (Vidosav) Petković 1947 Almaško groblje (Novi Sad) 13:00
9. Nikola (Stevan) Miljanski 1952 Gornje groblje (Kovilj) 13:00
10. Zvonko (Jure) Petrović 1941 Staro groblje (Petrovaradin) 15:00
„TAK AKO JE NARODENIE SLÁVNOSTNOU UDALOSŤOU V ŽIVOTE ČLOVEKA, AJ SMRŤ JE PRIRODZENÝM AKTOM V ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI. VYŽADUJE POZORNOSŤ A VZÁJOMNOSŤ ČLENOV SPOLOČENSTVA, DÔSTOJNOSŤ A VEDOMIE SPOLUPATRIČNOSTI K ĽUDSKÉMU RODU.“ Z Kódexu pohrebných služieb

CiNTORÍNY

Verejný komunálny podnik Lisje Nový Sad bol založený Zhromaždením mesta Nový Sad v roku 1989 s cieľom vykonávať pohrebnú činnosť, ktorá zahŕňa pochovávanie a údržbu cintorínov. VKP Lisje spravuje 30 cintorínov s celkovou rozlohou 145 hektárov na území Nového Sadu, Petrovaradína, Sriemskej Kamenice, Futogu, Veternika, Begeča, Budisavy, Bukovca, Kaću, Kovilja, dedín Stari Ledinac a Novi Ledinac, Rumenky a Stepanovićeva.
Lisje spravuje tieto cintoríny: – V Novom Sade: Mestský cintorín (s Pamätným cintorínom), Pravoslávny Almašský cintorín, Pravoslávny Uspenský cintorín, Rímskokatolícky cintorín (s Reformovaným-Evanjelickým cintorínom a Letecko-vojenským cintorínom), Židovský cintorín, Rusínsky cintorín, Nazarénsky cintorín a Reformovaný-Evanjelický cintorín. – V Petrovaradíne: Majur a Trandžament (nový a starý cintorín). – V Sriemskej Kamenici (pravoslávny a katolícky) cintorín. – Vo Futogu: Horný starý cintorín, Dolný nový cintorín, Dolný starý cintorín, Horný nemecký cintorín, Dolný nemecký cintorín a Nový cintorín. – Vo Veterniku miestny cintorín. – V Begeči miestny cintorín. – V Budisave: Katolícky, nazarénsky a reformovaný a pravoslávny cintorín. – V Bukovci miestny cintorín. – V Kaći miestny cintorín. – V Kovilji: Dolný sanašský a Horný pravoslávny cintorín. – V dedine Ledinci: Stari Ledinci a Novi Ledinci – miestny cintorín. – V Rumenke: Katolícky cintorín. – V Stepanovićeve miestny cintorín.

Dozveď sa viacej
homepage groblja