ДЕЖУРНИ ЦЕНТЕР

КОМПЛЕТНА УСЛУГА ХОВАНЯ

0-24 годзин

Teл/Факс

Виплатна каса

Роботним днями: 07:00-19:00
В соботи и нєдзелю: 07:00-14:00

Заказованє хованьох

Роботним днями: 07:00-20:00
В соботи и нєдзелю: 07:00-15:00

Явне комуналне подприємство „Лисє” оконьчує дїялносц хованя и роботи на ушорйованю и отримованю теметовох у Новим Садзе, Петроварадину, Сримскей Каменїци, Футоґу, Ветернїку, Беґечу, Будисави, Буковцу, Качу, Ковилю, Старих Лединцох, Нових Лединцох, Руменки и Степановичеву.

Дежурни центер, у рамикох своїх услугох, орґанизує шицко цо потребне за випровадзанє умартого. Фамелиї умартого нука помоц и сотруднїцство коло обезпечованя комплетней документациї и шицких нєобходних роботох коло хованя.

У случаю шмерци члена фамелиї помоц звичайно даваю родзина або приятелє, а праву и цалосну помоц ше може витвориц у професионалней служби за хованє, хтора ше находзи у Явним комуналним подприєству „Лисє”. Найдоцильнєйше же би кед наступела шмерц, представнїк фамелиї, зроднїк або друга особа, хтора водзи бриґу о покойним такой наволала Дежурни центер Явного комуналного подприємства „Лисє” Нови Сад, Булевар ошлєбодзеня 115, на телефон (021) 6624-102 або 6611-555.

ДОГВАРКА ПОМЕДЗИ ФАМЕЛИЮ УМАРТОГО И ЯКП „ЛИСЄ” ШЕ ВИТВОРЮЄ НА ДВА СПОСОБИ:

— Зоз приходом представнїка ЯКП „Лисє“ до дому умартей особи спрам вимоги зроднїка.

 

— Зоз приходом представнїка фамелиї до дїловного простору Дежурного центра хтори ше находзи на наведзеней адреси.

 

Препорука же би ше хасновал други способ (приход представнїка фамелиї до Дежурного центра) цо оможлївює нєпоштредни вибор опреми за хованє у викладбеним салону и вибор провадзацей опреми.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

— Потвердзенє о шмерци, хтора видата з боку компетентного орґана

— Особна карта покойного

— Вивод зоз матичней кнїжки народзених, а за винчаних вивод з матичней кнїжки винчаних

— За пензионерох остатнї чек од виплаценей пензиї.

 

Вкупни трошки услугох хованя такой ше зменьшую за висину пензийного и инвалидского осиґураня.

 

 

ДЕЖУРНИ ЦЕНТЕР ЯВНОГО КОМУНАЛНОГО ПОДПРИЄМСТВА „ЛИСЄ” НОВИ САД У РАМИКОХ ПОМОЦИ ФАМЕЛИЇ УМАРТОГО ОБЕЗПЕЧУЄ И ОРҐАНИЗУЄ:

— Доручованє прияви шмерци компетентному орґану

— Набавку и випоручованє комплетней опреми за хованє

— Прияву матичарови пре Вивод зоз матичней кнїжки умартих

— Обезпечованє термина хованя на вибраним теметове

— Превоженє умартих особох у жеми и иножемстве зоз квалитетнима превозками и превозками зоз розхладзуюцим пошореньом

— Прилапйованє умартих особох на Городским теметове

— Викладанє умартих особох пред хованьом

— Кремиранє умартих – Церемонию одпитованя и одкладанє посмертних остаткох до гробного места

— Спрам жаданя фамелиї орґанизує традицийне зозберованє родзини и приятельох покойного после хованя, обед ше оконьчує у сали за обеди на Городским теметове

— За пензионерох, хтори свойо права витворюю у Пензийним фонду занятих, коньчи рефундацию трошкох хованя, односно такой зменьшує трошки услуги хованя за висину права

— Оконьчує комплетни каменьорезацки услуги

— На вимогу фамелиї ушорює ше гробне место и други услуги