ТЕМЕТОВИ

Явне комуналне подприємство „Лисє“ Нови сад, сновала Скупштина городу Нового Саду 1989. року зоз цильом оконьчованя дїялносци хованя, хтора облапя хованє и отримованє теметовох. ЯКП „Лисє“ отримує 30 теметови, вкупней поверхносци 145 гектари, на териториї Нового Саду, Петроварадину, Сримскей Каменїци, Футоґу, Ветернїку, Беґеча, Будисави, Буковцу, Качу, Ковилю, Старих Лединцох, Нових Лединцох, Руменки и Степановичева. „Лисє“ отримує слїдующи теметови: - У Новим Садзе: Городски теметов (зоз Спомин теметовом), Православни Алмашки теметов, Православни Успенски теметов, Римокатолїцки теметов (зоз Реформатско-еванґелїцким теметовом и Авиятичарским – воєним теметовом), Єврейски теметов, Русински теметов, Назаренски теметов и Реформатско-еванґелїцки теметов. – У Петроварадину: Маюр и Транджамент (нови и стари теметов). – У Сримскей Каменїци (православни и католїцки) теметов. - У Футоґу: Горнї стари теметов, Дольнї нови теметов, Дольнї стари теметов, Горнї нємецки теметов, Дольнї нємецки теметов и Нови теметов. – У Ветернїку месни теметов. – У Беґечу месни теметов. – У Будисави: Католїцки, Назаренски и Реформатски и Православни теметов. – У Буковцу месни теметов. – У Качу месни теметов. – У Ковилю: Дольнї шаначки и Горнї православни. – У Лединцох: у Старих Лединцох и Нових Лединцох месни теметов. – У Руменки: Католїцки теметов. – У Степановичову месни теметов.

КОМПЛЕКС КАТОЛЇЦКОГО ТЕМЕТОВА

Комплекс католїцкого теметова ше находзи у Футожскей улїци и Улїци Войводе Кничанина. Творя го пейц теметови. Як и припаднїки других вироисповиданя, католїки ше перше ховали коло церквох, а потим отворени теметов у Футожскей улїци при церкви Святого Рока. Стари католїцки теметов настал у другей половки 18. вику.