ДЕЖУРНИ ЦЕНТАР

КОМПЛЕТНА ПОГРЕБНА УСЛУГА

0-24 часа

Тел/Фаx

Благајна

Радним данима: 07:00-19:00
Суботом и недељом: 07:00-14:00

Заказивање сахрана

Радним данима: 07:00-20:00
Суботом и недељом: 07:00-15:00

Јавно комунално предузеће "Лисје" обавља погребну делатност и послове на уређивању и одржавању гробаља у Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу, Ветернику, Бегечу, Будисави, Буковцу, Каћу, Ковиљу, Старим Лединцима, Новиим Лединцима, Руменки и Степановићеву .
Дежурни центар, у оквиру својих услуга, организује све што је потребно за испраћај преминулог. Породици умрлог нуди помоћ и сарадњу око прибављања комплетне документације и свих неопходних послова пре сахране.

У случају смрти члана породице помоћ обично пружају рођаци или пријатељи, а права, поуздана и целовита помоћ може се остварити у професионалној погребној служби, која се налази у Јавном комуналном предузећу "Лисје". Најцелисходније је да настанком смрти, представник породице, сродник или друго лице, које води бригу о покојнику одмах позове Дежурни центар Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад, Булевар ослобођења 115, на телефон: (021) 6624-102 или 6611-555.

ДОГОВОР ИЗМЕЂУ ПОРОДИЦЕ ПРЕМИНУЛОГ И ЈКП "ЛИСЈЕ" СЕ ОСТВАРУЈЕ НА ДВА НАЧИНА:

– Доласком представника ЈКП „Лисје“ у дом преминуле особе на захтев сродника.

 

– Доласком представника породице у пословни простор Дежурног центра на наведеној адреси.

 

Препорука је да се користи други начин (долазак представника породице у Дежурни центар) што омогућава непосредан избор погребне опреме у изложбеном салону и избор пратеће опреме.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– Потврда о смрти, издату од надлежних органа
– Личну карту покојника
– Извод из матичне књиге рођених, а за венчане извод из матичне књиге венчаних
– За пензионере последњи чек од исплаћене пензије.

Укупни трошкови погребних услуга одмах се умањују за висину пензионог и инвалидског осигурања.

ДЕЖУРНИ ЦЕНТАР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД У ОКВИРУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ УМРЛОГ ОБЕЗБЕЂУЈЕ И ОРГАНИЗУЈЕ:

– Достављање пријаве смрти надлежном органу

– Набавку и испоруку комплетне погребне опреме

– Пријаву матичару због Извода из матичне књиге умрлих

– Обезбеђење термина сахране на изабраном гробљу

– Превоз умрлих лица у земљи и иностранству квалитетним возилима и возилима са расхладним уређајем

– Прихват умрлих лица на Градском гробљу

– Излагање умрлих лица пред сахрану

– Кремирање умрлих – Церемонију опроштаја и одлагање посмртних остатака у гробно место

– По жељи породице организује традиционално окупљање родбине и пријатеља покојника након сахране,

даћа се обавља у сали за даће на Градском гробљу

– За пензионере, који своја права остварују у Пензионом фонду запослених, врши рефундацију трошкова

сахране, односно одмах умањује укупне трошкове погребне услуге за висину права

– Обавља комплетне каменорезачке услуге

– На захтев породице уређује се гробно место и друге услуге