SLUŽOBNÉ CENTRUM

KOMPLETNÁ POHREBNÁ SLUŽBA

0-24 časa

Pokladňa

Počas pracovných dní: 07:00-19:00
V sobotu a nedeľu: 07:00-14:00

Usporiadanie pohrebov

Počas pracovných dní: 07:00-20:00
V sobotu a nedeľu: 07:00-15:00

Verejný komunálny podnik Lisje vykonáva pohrebnú činnosť a práce na úprave a údržbe cintorínov v Novom Sade, Petrovaradíne, Sriemskej Kamenici, Futogu, Veterniku, Begeči, Budisave, Bukovci, Kaći, Kovilji, dedinách Stari Ledinci, Novi Ledinci, Rumenke a Stepanovićeve.
Služobné centrum v rámci svojich služieb organizuje všetko potrebné pre rozlúčku so zosnulými. Rodine zosnulého ponúka pomoc a spoluprácu pri vybavovaní kompletnej dokumentácie a všetkých potrebných prác pred pohrebom.
V prípade úmrtia rodinného príslušníka pomoc zvyčajne poskytujú príbuzní alebo priatelia a skutočnú, spoľahlivú a úplnú pomoc je možné získať v profesionálnej pohrebnej službe, ktorú poskytuje Verejný komunálny podnik Lisje. V prípade úmrtia je nanajvýš vhodné, aby zástupca rodiny, príbuzný alebo iná osoba, ktorá sa stará o zosnulého, ihneď zavolal Služobné centrum Verejného komunálneho podniku Lisje Nový Sad, Bulvár oslobodenia 115, na tel. (021) 6624-102 alebo 6611-555.

DOHODA MEDZI RODINOU ZOSNULÉHO A VKP LISJE SA NADOBUDNE DVOMA SPÔSOBMI:

– Príchodom zástupcu VKP Lisje do domu zosnulej osoby na žiadosť príbuzných.

– Príchodom zástupcu rodiny do Služobného centra na uvedenú adresu.

 

Odporúča sa použiť druhý spôsob (príchod rodinného zástupcu do Služobného centra), čo umožňuje okamžitý výber pohrebného vybavenia vo výstavnej miestnosti a výber sprievodného vybavenia.

POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA:

– Úmrtný list vydaný príslušnými orgánmi

– Občiansky preukaz zosnulého

– Rodný list a pre manželské páry sobášny list

– Pre dôchodcov posle

 

Celkové náklady na pohrebné služby sú okamžite znížené o výšku dôchodkového a invalidného poistenia.

 

 

SLUŽOBNÉ CENTRUM VEREJNÉHO KOMUNÁLNEHO PODNIKU LISJE NOVÝ SAD ZABEZPEČUJE A ORGANIZUJE:

– Predloženie správy o úmrtí príslušnému orgánu

– Obstaranie a dodávka kompletného pohrebného vybavenia

– Žiadosť na matrike o vydanie úmrtného listu

– Zabezpečenie termínu pohrebu na vybranom cintoríne

– Prepravu zosnulých osôb v tuzemsku aj zahraničí kvalitnými vozidlami a vozidlami s chladiarenským zariadením

– Preberanie zosnulých osôb na Mestskom cintoríne

– Vystavenie zosnulých osôb pred pohrebom

– Kremáciu zosnulých – Slávnostnú rozlúčka a uloženie telesných pozostatkov na pohrebisku

– Na žiadosť rodiny po pohrebe zorganizuje tradičné stretnutie príbuzných a priateľov zosnulého; kar sa uskutočňuje v zodpovedajúcej sále na Mestskom cintoríne

– Pre dôchodcov, ktorí si uplatňujú svoje práva v Zamestnaneckom dôchodkovom fonde, refunduje výdavky pohrebu, t. j. okamžite zníži celkové náklady na pohrebnú službu o výšku práva

– Vykonáva kompletné služby v oblasti rezania kameňa

– Na žiadosť rodiny sa upraví hrobové miesto a ďalšie služby