КАЧ

Сербски православни теметов ше находзи прейґа пруґи у нєпоштредней блїзкосци желєзнїцкей станїци. На основи найстарших памятнїкох може ше утвердзиц же теметов настал у другей половки 19. вика. На тим теметове поховани Джордже Стефанович, писатель и сотруднїк Вука Караджича.

Скорей того теметова исновал и стари теметов хтори паметаю стари Качанє. Вон ше находзел на початку Улїци Жарка Йовановича и у улїци Сави Малешева од числа 40 — 60. Трима ше же перши православни теметов у Качу бил у порти старей церкви, хтора була вибудована од древа и находзела ше 30 метери югозаходно од нєшкайшей церкви.

 

Мадярски католїцки теметов ше находзи сиверо-восточно од Нємецкого теметова. Трима ше же настало на початку 20. вика и нєшка ше находзи у добрим стану и добре ше отримує.

Нємецки еванґелїцки теметов ше находзи заходно од православного. Настал у першей половки 19. вику. После Другей шветовей войни у Качу нєт Нємцох. Теметов запущени.

 

Єврейски теметов ше находзел сиверозаходно од Нємецкого теметова. Трима ше же настало у першей половки 20. вика. На тим теметове ше од Другей шветовей войни вецей нє хова и знїщене є.

 

Назаренски теметов ше находзи поза Єврейского. Трима ше же настало у першей половки 20. вику. На нїм ше ховаю Серби-назарени.