KAĆ

Srbský pravoslávny cintorín sa nachádza cez železničnú trať v bezprostrednej blízkosti železničnej stanice. Na základe najstarších pamiatok možno určiť, že cintorín vznikol v druhej polovici 19. storočia. Na tomto cintoríne bol pochovaný Đorđe Stefanović, spisovateľ a spolupracovník Vuka Stefanovića Karadžiča.

Pred týmto cintorínom bol starý cintorín, ktorý si pamätajú starí Kaćania. Nachádzal sa na mieste dnešných domov na začiatku Ulice Žarka Jovića a v ulici Savu Maleševa od čísel 40 – 60. Predpokladá sa, že prvý pravoslávny cintorín v Kaći bol vo dvore starého kostola, ktorý bol postavený z dreva a nachádzal sa 30 metrov juhozápadne od dnešného kostola.

Maďarský katolícky cintorín sa nachádza severovýchodne od nemeckého cintorína. Predpokladá sa, že vznikol na začiatku 20. storočia a dnes je v dobrom stave a dobre udržiavaný.

Nemecký evanjelický cintorín sa nachádza západne od pravoslávneho. Vznikol v druhej polovici 19. storočia. Po Druhej svetovej vojne v Kaći nie sú žiadni Nemci. Cintorín je zanedbaný.

Židovský cintorín sa nachádzal severozápadne od nemeckého cintorína. Predpokladá sa, že vznikol v prvej polovici 20. storočia. Na tomto cintoríne sa od Druhej svetovej vojny nepochovávalo a bol zničený.

Nazarénsky cintorín sa nachádza za židovským cintorínom. Predpokladá sa, že vznikol v prvej polovici 20. storočia. Sú tam pochovaní Srbi – nazaréni.