НАЗАРЕНСКИ ТЕМЕТОВ

Назаренски теметов ше находза на Кисачкей драги, сиверозаходно од Алмашкого теметова. Його поцерхносц коло 700 m². Судзаци по малим чишлє зачуваних памятнїкох, теметов настал у дзеветнацстим вику, а загашени є 1974. року. Защицени є як и шицки стари теметови 1984. з боку Завода за защиту памятнїкох култури. Теди принєшени одлука же би ше на тих теметовох нє оконьчовали хованя, алє же би ше могли одкладац урни.

Nazarensko groblje
Nazarensko groblje
Nazarensko groblje

Роботни час

ТЕМЕТОВ 07:00-15:00

Число телефона

Служба вонкашнїх теметовох 021/6339-702

Адреса теметова

Нови Сад Кисачкей драги