НАЗАРЕНСКО ГРОБЉЕ

Назаренско гробље се налази на Кисачком путу, северозападно од Алмашког гробља. Његова површина је око 700 м². Судећи по малом броју сачуваних споменика, гробље је настало у деветнаестом веку, а угашено је 1974. године. Заштићено је као и сва стара гробља 1984. од стране Завода за заштиту споменика културе. Тада је донета одлука да се на овом гробљу не обављају сахране, али да се могу полагати урне.

Nazarensko groblje
Nazarensko groblje
Nazarensko groblje

Корисне информације

Радно време

Гробље 07:00-15:00

Број телефона

Служба спољних гробаља 021/6339-702

Адреса гробља

Нови Сад Кисачки пут