NAZARENSKO GROBLJE

Nazarensko groblje se nalazi na Kisačkom putu, severozapadno od Almaškog groblja. Njegova površina je oko 700 m². Sudeći po malom broju sačuvanih spomenika, groblje je nastalo u devetnaestom veku, a ugašeno je 1974. godine. Zaštićeno je kao i sva stara groblja 1984. od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tada je doneta odluka da se na ovom groblju ne obavljaju sahrane, ali da se mogu polagati urne.

Nazarensko groblje
Nazarensko groblje
Nazarensko groblje

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Telefon

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Kisački put