Услуги

Ушорйованє гробного места по вимоги гражданох

За ушорйованє гробного места гражданє ше обрацаю Служби за ушорйованє и отримованє желєнїдла на Городским теметове. Тоту услугу ше може наручиц на кратши або длугши период.

1. ОТРИМОВАНЄ ГРОБНОГО МЕСТА

Єдноразове чисценє гробного места без заградки, Єдноразове чисценє гробних местох зоз заградку, Рочнє отримованє гробного места без заградкох, Рочнє отримованє гробного места зоз заградками, Рочнє отримованє гробного места зоз травнїком.

2. ФОРМОВАНЄ ГРОБА ЗОЗ ПЛОДНУ И НЄПЛОДНУ ЖЕМУ И ЗОЗ ДРУГИМА МАТЕРИЯЛАМИ

Формованє гроба зоз плодну, Формованє гроба зоз нєплодну жему, Прекриванє гроба зоз ризлу, Прекриванє гроба зоз малчом, Прекриванє гроба зоз окуруглим каменьом.

3. ЗАГРАДКАРСКЕ УШОРЙОВАНЄ ГРОБНОГО МЕСТА ЗОЗ САДЗЕНЬОМ МАТЕРИЯЛОХ ХТОРИ СТРАНКА ПРИНОШИ

Услуга садзеня

4. ОТРИМОВАНЄ ДРАЖКИ КОЛО ГРОБНОГО МЕСТА

Поставянє бетонских плочох коло гробного места, Знїщованє коровча механїчно – єдноразово, Знїщованє коровча – рочнє, Знїщованє коровча хемийно – єдноразово, Знїщованє коровча хемийно – рочнє

5. ХЕМИЙНЕ ЗНЇЩОВАНЄ КОРОВЧА НА ГРОБНИМ МЕСЦЕ

Зоз ґлифосатами, Касорон ґранулами