Услуге

Уређење гробног места на захтев грађана

За уређење гробног места грађани се обраћају Служби за уређење и одржавање зеленила на Градском гробљу. Ове услуге се могу поручити на краћи или на дужи период.

1. Одржавање гробног места

Једнократно чишћење гробних места без засада, Једнократно чишћење гробних места са засадом, Годишње одржавање гробног места без засада, Годишње одржавање гробног места са засадом, Годишње одржавање гробног места са травњаком

2. Формирање хумке плодном и неплодном земљом и другим материјалима

Формирање хумке плодном земљом, Формирање хумке неплодном земљом, Прекривање хумке ризлом, Прекривање хумке малчом, Прекривање хумке каменим облутцима

3. Вртларско уређење гробног места сађењем материјала које странка донесе

Услуга сађења

4.Одржавање стаза око гробног места

Постављање бетноских плоча око гробног места, Уништавање корова механички – једнократно, Уништавање корова механички – годишње, Уништавање корова хемијски – једнократно, Уништавање корова хемијски – годишње

5. Хемијско уништавање корова на гробном месту

Глифосатима, Касорон гранулама