Službách

Úprava hrobového miesta na žiadosť občanov

Pre úpravu hrobového miesta sa občania obracajú na Službu úpravy a údržby zelene na Mestskom cintoríne. Tieto služby je možné objednať na kratšie alebo dlhšie obdobie.

1. ÚDRŽBA HROBOVÉHO MIESTA

Jednorazové čistenie hrobových miest bez rastlín, Jednorazové čistenie hrobových miest s rastlinami, Ročná údržba hrobových miest bez rastlín, Ročná údržba hrobových miest s rastlinami, Ročná údržba hrobových miest s trávnikom

2. VYTVORENIE KOPCA S ÚRODNOU A NEÚRODNOU PÔDOU A INÝMI MATERIÁLMI

Formovanie kopca s úrodnou pôdou, Formovanie kopca s neúrodnou pôdou, Pokrytie kopca kamennou ryžou, Pokrytie kopca mulčom, Pokrytie kopca kamienkami

3. ZÁHRADKÁRSKA ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA VÝSADBOU MATERIÁLU, KTORÝ SI STRÁNKA PRINESIE

Výsadbová služba

4. ÚDRŽBA CIEST OKOLO HROBOVÉHO MIESTA

Uloženie betónových platní okolo hrobového miesta, Ničenie buriny mechanicky - raz, Ničenie buriny mechanicky - ročne, Ničenie buriny chemicky - raz, Ničenie buriny chemicky - ročne

5. CHEMICKÉ NIČENIE BURINY NA HROBOVOM MIESTE

Glyfosátmi, Kasoron granulami