Usluge

Uredjenje grobnog mesta na zahtev gradjana

Za uređenje grobnog mesta građani se obraćaju Službi za uređenje i održavanje zelenila na Gradskom groblju. Ove usluge se mogu poručiti na kraći ili na duži period.

1. Održavanje grobnog mesta

Jednokratno čišćenje grobnih mesta bez zasada, Jednokratno čišćenje grobnih mesta sa zasadom, Godišnje održavanje grobnog mesta bez zasada, Godišnje održavanje grobnog mesta sa zasadom, Godišnje održavanje grobnog mesta sa travnjakom

2. Formiranje humke plodnom i neplodnom zemljom i drugim materijalima

Formiranje humke plodnom zemljom, Formiranje humke neplodnom zemljom, Prekrivanje humke rizlom, Prekrivanje humke malčom, Prekrivanje humke kamenim oblutcima

3. Vrtlarsko uređenje grobnog mesta sađenjem materijala koje stranka donese

Usluga sađenja

4.Održavanje staza oko grobnog mesta

Postavljanje betnoskih ploča oko grobnog mesta, Uništavanje korova mehanički – jednokratno, Uništavanje korova mehanički – godišnje, Uništavanje korova hemijski – jednokratno, Uništavanje korova hemijski – godišnje

5. Hemijsko uništavanje korova na grobnom mestu

Glifosatima, Kasoron granulama