BEGEČ

Jedno zajedničko groblje se nalazi pored sela, na kraju Ulice Vuka Karacića. Prema neobjavljenom rukopisu Milenka Cvejića iz Begeča, ovo groblje je četvrta parcela na kojoj se vrši sahranjivanje. Prvo groblje je bilo formirano početkom 18. veka i nalazilo se jedan kilometar zapadno od sela. Selo Begeč se 1828. godine preselilo na istok, odnosno na mesto gde se i danas nalazi. Groblje se takođe pomerilo na drugu parcelu, bliže selu. Treća parcela je bila prema severu sela. Kako se i ona napunila početkom ovog veka, formira se današnje groblje.