Usluge

Usluga sahranjivanja

Osnovna komunalna usluga u okviru pogrebne delatnosti kojom se bavi JKP „Lisje“ je upravljanje grobljima i sahranjivanje kao i svi poslovi vezani za organizaciju sahrane i sahranjivanje (ukop pokojnika): Preuzimanje i prevoz pokojnika sa mesta smrti tokom 24 časa u zemlji i inostranstvu, Prodaju pogrebne opreme i Opremanje pokojnika za sahranu.

Termini za sahrane i ispraćaje

Utvrđujemo termine za sahrane na području: Novog Sada (Gradsko groblje, Uspensko groblje, Almaško groblje i Katoličko groblje), Petrovaradina, Sremske Kamenice, Ledinaca, Bukovca, Veternika, Futoga, Stepanovićeva, Kaća, Budisave i Kovilja.
Sahrane i ispraćaji na Gradskom groblju u Novom Sadu obavljaju se u sledećim redovnim terminima: 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15 i 15:00 časova. Uz dogovor sa dežurnim poslovođom moguće je zakazati i vanredni termin čije vreme se naknadno utvrđuje.
Sahrane i ispraćaji na spoljnim grobljima (stara groblja u Novom Sadu, groblja u naseljenim mestima i prigradskim naseljima) obavljaju se u sledećim terminima: 11:00, 13:00 i 15:00 časova.
Na pravoslavnom Almaškom, pravoslavnom Uspenskom, Rimokatoličkom groblju sa Reformatorskim i Evangelističkim, Jevrejskom groblju, Rusinskom, Nazarenskom, Reformatorsko-evangelističkom groblju i Avijatičarskom (vojnom) groblju u Novom Sadu, Evangelističkom groblju u Kaću, Starom-srpskom pravoslavnom groblju u Rumenki i Gornjem starom, Donjem novom, Donjem starom, Gornjem nemačkom i Donjem nemačkom groblju u Futogu, u postojeća grobna mesta mogu da se sahranjuju samo posmrtni ostaci srodnika umrlih lica koja počivaju na ovim grobljima, i o kojima postoje podaci u evidenciji crkava i verskih zajednica ili Preduzeća, dok u nova grobna mesta, grobnice i uređene parcele nije moguće obaviti sahrane.
Na gore navedenim grobljima zadnjih godina sahranjen je veliki broj pokojnika, što govori o tome da su zainteresovane stranke upućene na odgovarajuće načine.
Postupak za zakazivanje sahrane je takav, da lice koje se javi da prijavi smrt i zakaže sahranu, mora da navede da li postoji neko grobno mesto u kom bi se mogla izvršiti sahrana, nakon čega zaposleni popunjava obrazac „Prijava smrti“ i vrši proveru mogućnosti sahrane u konkretnom predloženom grobnom mestu, i navodi uslove koji moraju biti ispunjeni. Ukoliko ne postoji već postojeće grobno mesto, zaposleni obaveštava o mogućnostima sahrane u novo grobno mesto, na grobljima u kojima je to moguće.
Sama činjenica da je određeno lice imalo Ugovor o zakupu/korišćenju grobnog mesta, ne znači da sahrana mora i da će se izvršiti u tom grobnom mestu, niti se prilikom zakazivanja sahrane od strane zaposlenih vrši kontrola zaključenih ugovora sa preminulim licem. Na primer, jedno lice može imati i više zaključenih ugovora za različita grobna mesta, ili da mu je želja za života bila da bude kremirano i da se pepeo raspe u Vrtu sećanja.
Da bi se u postojeća grobna mesta sahranili posmrtni ostaci srodnika umrlih lica potrebno je dokazati srodstvo, da postoji vidljivo nadgrobno obeležje i da je plaćena naknada za korišćenje i održavanje groblja.

Zakazivanje sahrana i ispraćaja

Zakazivanje sahrane, odnosno ispraćaja, može da se obavi na GRADSKOM GROBLJU (Rumenački put 65, Novi Sad) - telefoni za informacije: 021/518-077, 021/518-078, 021/518-111 i u DEŽURNOM CENTRU (Bulevar Oslobođenja 115, Novi Sad) - telefoni za informacije: 021/6624-102, 021/6611-555.