BEGEČ

Spoločný cintorín sa nachádza vedľa dediny, na konci Ulice Vuka Karadžića. Podľa nezverejneného rukopisu Milenka Cvejića z Begeča je tento cintorín štvrtou parcelou, na ktorej sa pochováva. Prvý cintorín vznikol začiatkom 18. storočia a nachádzal sa kilometer západne od dediny. V roku 1828 sa dedina Begeč presťahovala na východ, teda na miesto, kde je dnes. Cintorín sa presťahoval na iný pozemok, bližšie k dedine. Tretia parcela bola smerom na sever od dediny. Keďže sa začiatkom tohto storočia aj aj táto zaplnila, vznikol dnešný cintorín.