Kalkulator zaduženja

Iznos:

USLOVI PLAĆANЈA USLUGA

 

– U periodu obaveznog roka počivanja, korišćenje grobnog mesta se naplaćuje za period od najmanje 10 godina

– Naplata obnove naknade za korišćenje i održavanje groblja vrši se za period od 1 godine.

-Obnova naknade za korišćenje i održavanje groblja može se uplatiti unapred uz sledeće popuste:

  • 3 godine sa popustom od 7% u odnosu na važeću cenu
  • 5 godina sa popustom od 12% u odnosu na važeću cenu
  • 10 godina i više od 10 godina sa popustom od 25% u odnosu na važeću cenu

– Za gotovinsko plaćanje prilikom produženja zakupa grobnica i uređenih parcela, čiji je period zakupa istekao odobrava se popust od 15%

– Odobrava se mogućnost plaćanja na rate

  • za produženje zakupa grobnice – do 6 mesečnih rata, uz uslov da prva rata bude u visini vrednosti ukupnog PDV-a na ugovoreni iznos
  • za produženje zakupa uređene parcele – do 4 mesečne rate, uz uslov da prva rata bude u visini vrednosti ukupnog PDV-a na ugovoreni iznos

-gore navedeni uslovi odnose se isključivo na plaćanja koja se vrše u rokovima definisanim važećim propisima i Ugovorom o zakupu koji je istekao, odnosno u roku od godinu dana od isteka zakupa grobnice ili uređene parcele.

-Za produženje zakupa grobnice ili uređene parcele, gde je proteklo više od godinu dana od dana isteka zakupa, plaća se puna cena zakupnine bez mogućnosti korišćenja popusta i mogućnosti plaćanja na rate.

– Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa JKP „Lisje“, članovi Udruženja penzionera mogu da ostvare popust od 10% na:

  • kupovinu osnovne pogrebne opreme
  • korišćenje usluga Službe za organizovanje daća i pomena

*Izvršene korekcije cena obnova naknada za korišćenje i održavanje groblja važe od 01. februara 2024. godine.