TRANDŽAMENT I MAJUR

Staro katoličko groblje se nalazi u ulici Dunavske divizije, na Trandžamentu. Ovo staro groblje, građani Petrovaradina zovu Staro majursko groblje. Početkom 18. veka u Starom Majuru, oko crkve, nalazilo se groblje za civile. Od 1748. godine počinje se sa sahranjivanjem na Trandžamentu, niže Vojnog groblja. Na ovom groblju se sahranjuje i danas.

Pored katolika sahranjuju se i pripadnici drugih konfesija. Na ovom groblju su sahranjeni: Janika Balaž 1923-1988, estradni umetnik, Josip Zebetić (1838-1907) major 70. pešadijske regimente austrijske vojske i Josip Hanel (1838-1883), prvi gradonačelnik Petrovaradina.

Katoličko groblje takođe se nalazi u ulici Dunavske divizije, na Trandžamentu. Neki ga nazivaju Novo staromajursko groblje. Nastalo je na samom početku 19. veka jer je staro groblje bilo malo. Na ovom groblju se i sada sahranjuje. Na njemu se nalazi grobnica streljanih partizana u Vukovaru 19. oktobra 1941. godine. Vojno groblje nalazi se u ulici Dunavske divizije, odnosno na Trandžamentu. Nastalo je u prvoj polovini 18. veka. Pre se nalazilo pri izlasku iz Beogradske kapije desno od puta, pre puta koji vodi na Tvrđavu. To starije groblje je nastalo krajem 17. veka i na njemu nema više nikakvih vidljivih tragova.

 

Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur

Prvo vojno groblje u Petrovaradinu bilo je na mestu gde se sada nalazi Vojna bolnica. Vojno groblje koje se nalazi na putu Partizanskih odreda dugo je bilo zapušteno. Na ovom groblju se nalazi grobnica poginulih i umrlih austrijskih vojnika iz revolucije 1848/49. godine.

Na Vojnom groblju u Petrovaradinu sahranjeni su: Martin Dedović (1756-1822), podmaršal austrijski, komandant (1756-1822), podmaršal austrijski, komandant Petrovaradinske tvrđave i Sergej Matvejevič (1893-1973), potpukovnik avijacije, instruktor u pilotskoj školi u Novom Sadu.

Na istom groblju se od 1980. godine počelo formirati Muslimansko groblje, gde je sahranjivanje obavljano protivno odluci o sahranjivanju i grobljima. Zbog toga je 1992. godine na Gradskom groblju omogućeno sahranjivanje po konfesijama. Time je obezbeđeno mesto i za sahranjivanje građana muslimanske veroispovesti.

 

Trandzament i Majur

Novomajursko groblje se nalazi na kraju Petrovaradina, na izlazu prema Sremskim Karlovcima. Groblje je nastalo za potrebe Novog Majura u drugoj polovini 18. veka i aktivno je do danas.

JKP “Lisje” nastoji da, sva groblja o kojima brine, imaju sve neophodne sadržaje. Poslednjih godina se dosta ulaže na uređenje infrastrukture, podizanje ograda i održavanje zelenila na grobljima.

Na ovim grobljima je prema podacima od 1962. godine do danas sahranjeno oko 7800 umrlih.

Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Dunavske divizije, Petrovaradin