TRANDžAMENT A MAJUR

Starý katolícky cintorín sa nachádza na Ulici Dunajskej divízie, na Trandžamente. Občania Petrovaradína nazývajú tento starý cintorín Starý hlavný cintorín. Začiatkom 18. storočia bol v Starom Majure okolo kostola cintorín pre civilistov. Od roku 1748 sa začalo pochovávať na Trandžamente nižšie od Vojenského cintorína. Na tomto cintoríne sú pochovávaní ľudia dodnes.

Okrem katolíkov sú pochovaní aj príslušníci iných vierovyznaní. Na tomto cintoríne boli pochovaní Janika Balaž 1923-1988, popový umelec, Josip Zebetić (1838-1907), major 70. pešieho pluku rakúskej armády, a Josip Hanel (1838-1883), prvý starosta Petrovaradínu.

Katolícky cintorín sa nachádza aj na Ulici Dunajskej divízie, v Trandžamente. Niektorí ho nazývajú Nový Staromajurský cintorín. Vznikol na samom začiatku 19. storočia, pretože starý cintorín bol malý. Na tomto cintoríne sú dodnes pochovávaní ľudia. Na ňom je hrob partizánov, ktorých 19. októbra 1941 zastrelili vo Vukovare. Vojenský cintorín sa nachádza na Ulici Dunajskej divízie, teda na Trandžamente. Vznikol v prvej polovici 18. storočia. Predtým sa nachádzal pri východe z Belehradskej brány napravo od cesty, pred cestou vedúcou k Pevnosti. Tento starší cintorín vznikol koncom 17. storočia a nezostali na ňom žiadne viditeľné stopy.

 

Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur

Prvý vojenský cintorín v Petrovaradíne bol na mieste, kde sa dnes nachádza Vojenská nemocnica. Vojenský cintorín nachádzajúci sa pri ceste Partizánskych oddielov bol dlho zanedbaný. Tento cintorín obsahuje hroby rakúskych vojakov, ktorí zomreli v revolúcii v rokoch 1848/49.

Na Vojenskom cintoríne v Petrovaradíne sú pochovaní: Martin Dedović (1756-1822), rakúsky podmaršál, veliteľ (1756-1822), rakúsky podmaršál, veliteľ Petrovaradínskej pevnosti a Sergej Matvejevič (1893-1973), podplukovník letectva, inštruktor na pilotnej škole v Novom Sade.

Na tom istom cintoríne sa v roku 1980 začal formovať Moslimský cintorín, kde sa pochovávalo v rozpore s rozhodnutím o pochovávaní a cintorínoch. Z tohto dôvodu bolo v roku 1992 na Mestskom cintoríne umožnené pochovávanie podľa vierovyznaní. Tak bolo poskytnuté miesto na pochovávanie aj občanov moslimského náboženstva.

 

Trandzament i Majur

Cintorín Novomajur sa nachádza na konci Petrovaradína, pri výjazde smerom ku Sriemskym Karlovciam.

Cintorín vznikol pre potreby Nového Majuru v druhej polovici 18. storočia a je aktívny dodnes.

VKP Lisje sa snaží zabezpečiť, aby všetky cintoríny, o ktoré sa stará, mali všetko potrebné vybavenie. V posledných rokoch sa veľa investovalo do zlepšovania infraštruktúry, stavania plotov a udržiavania zelene na cintorínoch.

Podľa údajov od roku 1962 do súčasnosti je na týchto cintorínoch pochovaných okolo 7800 zosnulých.

Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur
Groblja u Petrovaradinu-Trandžament i Majur

Pracovný čas

CiNTORÍNY 07:00-15:00

Telefónne číslo

Obsluha vonkajších cintorínov 021/6339-702

Adresa cintorína

Nový Sad Dunajskej divízie, Petrovaradín