KABOL

A ma is működő Felső Orthodox, Názárénus és Katolikus temető a Đorđa Bešlina utcában található, az utca bal oldali végén, az újvidéki közlekedési csomópont előtt. Ebben a temetőben a 19. század második felétől napjainkig ortodox vallású szerbeket temettek el. A temető egy részét más vallások (adventisták, nazarénusok, katolikusok stb.) számára különítették el.

A Régi Felső kaboli temető a Laze Kostić utcában volt. A talált emlékművek alapján megállapítható, hogy a temető a XVIII. századból való.

Az Alsó Orthodox, Názárénus és Katolikus temetők a Vajdasági Brigád utca végén, azaz a Jovice Pavlica utca végén találhatók. Ezt a temetőt a 19. század végén valamint a 20. század elején alakították ki, és még ma is működik. A kezdetektől napjainkig többnyire ortodox vallású szerbeket temetnek ebbe a temetőbe. Más felekezetűek kevésbé képviseltetik magukat, mint például a katolikus hitű magyarok és mások. Ebben a temetőben nyugszik Vasa Jovanović tamburaművész és zeneszerző.

A Régi Alsó kaboli temető a Temető utcában volt, és Kabol legrégebbi ortodox temetőjeként tartják számon. Az emlékművek alapján megállapítható, hogy a temető létezett a XVIII. században.

A zsidó temető a Vajdasági Brigád utca végén, vagyis a Jovice Pavlica utca végén található, 100-200 méterre az Alsó Orthodox temetőtől. Az emlékművekből és a kaboli Boško Brzić nyilatkozatából ítélve a temetőt e század elején hozták létre. A második világháború után ebben a temetőben nem voltak temetések, emiatt a temető elhanyagolt.