Szolgáltatások

Hamvasztási szolgáltatások

JOGI KERET

Az elhunyt földi maradványainak hamvasztása iránti kérelmet az elhunyt következő hozzátartozói nyújthatják be: az elhunyt házastársa, egyenes ági vér szerinti rokonok, IV. rokonsági fokú rokonok, valamint e személyek házastársai. A hamvasztási kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemmel együtt az említett személyeknek hitelesített nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az elhunyt kívánsága volt a holttestének elhamvasztása.

AZ ELHAMVASZTOTT HALOTTI MARADVÁNYOK elhelyezése

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a felől is, hogy az elhunyt maradványainak elhamvasztott hamvait tartalmazó urna sírban, kriptában, kolumbáriumban, rózsafüzérben, helyezik el, vagy azokat az Újvidéki Városi temetőben - az Emlékek Kertjében – a külön erre kijelölt helyen szórják szét.

URNA

Az elhunyt földi maradványainak elhamvasztott hamvait a hamvasztás után azonnal urnába helyezik. Az urna egy tartós anyagból készült, hermetikusan lezárt edény.

URNAFÜLKÉK

Az urnafülkék épület vagy fal formájúak, amelyekben urnák elhelyezésére szolgáló fülkék találhatóak, és minden fülke egy szabványos alakú és méretű táblával van megjelölve, amely az elhunyt vezeték- és utónevét, születési évét és halálozási évét tartalmazza. A fülkék mérete 64 x 64 cm

Rozárium

A rozárium egy speciálisan kialakított zöldfelület, ahol urnák tárolására szolgáló fülkék találhatók. Minden fülkén egy 75 x 75 cm-es szabványos alakú és nagyságú korong található, amelyen az urnában lévő személy hamvaira vonatkozó adatok vannak feltümtetve.

EMLÉKKERT

Az elhunytak elhamvasztott maradványainak hamvait az Emlékkertben szórhatják szét. A kiszórt hamvakkal kapcsolatos információkat egy speciális, 75 x 10 cm-es táblára kell gravírozni, amely az Emlékkertben a falra kerül felhelyezésre.

A HAMVASZTÁS ELVÉGZÉSE

A hamvasztás napjának meghatározását és a hamvasztás lebonyolítását követően a "Lisje" KKV írásban tájékoztatja a hamvasztásra irányuló kérelem benyújtóját a hamvasztás elvégzéséről, arról a határidőről, amelyen belül köteles az urna tárolását ütemezni, valamint az urma elhelyezésének során való részvételi kötelezettségről. Ha a személy nem válaszol a felhívásra, és nem vesz részt az urna tárolásában, a "Lisje" KKV az urnát legfeljebb hat hónapig köteles megőrizni. E határidő lejárta után a "Lisje" KKV az elhunyt elhamvasztott maradványainak hamvait az oszáriumban tárolja.
Az elhunyt elhamvasztott maradványainak hamvait családtagjainak, hozzátartozóinak vagy más személyeknek még ideiglenesen sem lehet átadni, kivéve, ha írásban igazolják, hogy a Város területén kívüli temetőben az urna tárolására elhelyezési lehetőséget biztosítottak.