Szolgáltatások

A hamu elhelyezése

AZ URNA SÍRHELYBE HELYEZÉSE

Az eljárás ugyanúgy történik, mint a szokásos temetésnél, azzal a különbséggel, hogy koporsó helyett a maradványokat tartalmazó urnát viszik a kocsin, így nem kerül sor a koporsó bezárására és annak a sírhelybe való leengedésére.

AZ URNA rozáriumba vagy urnafülkébe való ELHELYEZÉSE

Az urna rozáriumba vagy urnafülkébe való elhelyezése kétféleképpen történhet:
Az első lehetőség az, hogy, a búcsúteremben hajtják végre a szertartást, a szokásos temetéshez hasonlóan, azzal az eltéréssel, hogy az urnát (koporsó helyett) a maradványokkal egy talicskán viszik el a rozáriumba, vagy az urnafülkébe. Rozáriumba vagy urnafülkébe helyezéskor, az urnát egy előzetesen előkészített kazettába helyezik, amelyet ezután egy lappal zárnak le.
A másik lehetőség, hogy a szertartást az urna elhelyezésének helyén (a rózsafüzér vagy a urnafülkék előtt) végezik. Ezután a temetkezési munkás ünnepi egyenruhában, jegyzőkönyvvezető kíséretében egy speciális hordozón hozza az urnát, majd rózsafüzér-ládába vagy urnafülke kazettába helyezi. A szertartás után (ha a hozzátartozók kifejezik erre irányuló vágyukat) a temetkezési dolgozók egy lappal zárják le a kazettát.

Emlékkert

Az elhunyt, házastársa vagy hozzátartozói kívánsága alapján, a higiéniai és egészségügyi előírásoknak megfelelően az elhunyt hamvait egy urnába helyezik, amelből aztán az elhunyt hamvait az Emlékkertben szórják szét. A társaság nyilvántartást vezet az elhamvasztottakról, az urnákról és azokról a személyekről, akiknek hamvait szétszórták.
A megbeszélt időpontban egy ünnepi egyenruhába öltözött temetkezési munkás, jegyzőkönyvvezető kíséretében egy speciális hordozón beviszi az urnát az Emlékkertbe, ahol az elhunyt rokonai, barátai várják őket.
Az urnát előzetesen kinyitják a kápolnában. Az Emlékkertbe érkezéskor az urnát egy lábazatra helyezik. Megállapodás szerint az elhunyt hozzátartozói vagy a temető munkása az urnából kivesznek egy kis hamut, és azt az Emlékkert rózsakertjében szórják szét. Ezután az urnát a maradék hamuval lezárják és leeresztik egy közös síremlékbe - oszáriumba.