KOVILJ

Horný koviljský pravoslávny, nazarénsky a katolícky cintorín, ktorý je dnes aktívny, sa nachádza na Ulici Đorđa Bešlina, na konci ulice vľavo, pred dopravnou križovatkou na Nový Sad. Srbi pravoslávneho vierovyznania sú na tomto cintoríne pochovávaní od druhej polovice 19. storočia až dodnes. Časť tohto cintorína bola vyčlenená pre iné vierovyznania (adventisti, nazaréni, katolíci atď.) Starý horný koviljský cintorín sa nachádzal na Ulici Lazu Kostića. Na základe nájdených pamiatok možno určiť, že cintorín je z 18. storočia.

 

Dolný koviljský pravoslávny, nazarénsky a katolícky cintorín sa nachádza na konci Ulice vojvodinských brigád, teda na konci Ulice Jovice Pavlice. Tento cintorín vznikol koncom 19. a začiatkom 20. storočia a je aktívny dodnes. Od jeho vzniku až dodnes sú na tomto cintoríne pochovaní prevažne Srbi pravoslávneho vierovyznania. Menej sú zastúpení príslušníci iných vierovyznaní, napríklad Maďari katolíckeho vierovyznania a iní. Na tomto cintoríne je pochovaný hudobník a skladateľ Vasa Jovanović.

 

Starý dolný koviljský cintorín sa nachádza v Hrobovej ulici a je považovaný za najstarší pravoslávny cintorín v Kovilji. Na základe pamätníka možno konštatovať, že cintorín existoval už v 18. storočí.

 

Židovský cintorín sa nachádza na konci Ulice vojvodinských brigád, teda na konci Ulice Jovice Pavlice, 100-200 metrov od Dolného koviljského pravoslávneho cintorína. Súdiac podľa pamätníkov a vyjadrenia Boška Brzića z Kovilju, cintorín vznikol začiatkom tohto storočia. Po druhej svetovej vojne sa na tomto cintoríne nepochovávalo a cintorín bol zanedbaný.