TemetőK

A "Lisje" közművesítési közvállalatot Újvidék város közgyűlése alapította 1989-ben temetők gondozásával valamint temetkezések lebonyolításával összefüggő közművesítési tevékenységek végzésének céljából. A "Lisje" KKV 30 temetőt tart fenn 145 hektár összterülettel Újvidék, Pétervárad, Kamenica, Futak, Veternik, Begecs, Budiszava, Bukovac, Káty, Kabol, Stari Ledinci, Novi Ledinci, Piros és Máriamajor területén. A "Lisje" a következő temetőket tartja karban: - Újvidéken: a Városi temető (az Emléktemetővel együtt), az Orthodox Almaško temetőt, az Orthodox Mennybemenetel Temetőt, a Római Katolikus Temetőt (a református-evangélikus temetővel és – az Avijatičarskoi temetővel), a Zsidó temetőt, a Ruszin temetőt, a Názárénus temetőt és a Református - Evangélikus temetőt - Péterváradon: a Majuri és Trandžamenti (új és régi temetők) - Kamenicán (ortodox és katolikus) temetők - Futakon: a Felső régi temetőt az Alsó új temető, az Alsó régi temetőt, a Felső német temetőt, az Alsó német temetőt és az Új temetőt - Veterniken a helyi temetőt, - Begecsen a helyi temetőt - Budiszaván: Katolikus, Názárénus, a Református és az Orthodox temetőket – Bukovacon a helyi temetőt – Kátyon a helyi temetőt. - Kabolon: a Donje Sanačko és Felső Orthodox temetőket, - Ledinciben: Stari Ledinciben és Novi Ledinciben a helyi temetőket. - Piroson: a Katolikus temetőt. – Máriamajoron a helyi temetőt.

KATOLIKUS TEMETŐ KOMPLEXUM

A katolikus temetőkomplexum a Futaki utcában és a Vojvode Knićanina utcában található. Öt temetőből áll. Más vallásokhoz hasonlóan a katolikus felekezetűek is először a templomok köré temették halottjaikat, majd később a Futaki utcában a Szent Rókus-templom közelében nyitották meg a temetőt. A régi katolikus temető a 18. század második felében jött létre.