Szolgáltatások

Тemetkezési szolgáltatások

A "Lisje" KKV temetkezési üzletágon belüli közművesítési alapszolgáltatásai a temetők és temetkezések kezelése, valamint a temetések és temetések szervezésével kapcsolatos minden egyéb munka (az elhunytak elföldelése), mint péltául a következők: Az elhunytak átvétele és elszállítása a halál helyéről a nap 24 óráján keresztül, úgy belföldön mint külföldön, temetkezési eszközök árusítása és az elhunyt temetéshez való előkészítése.

TEMETÉSEK ÉS VÉgső BÚCSÚK IDŐPONTJAI

A következő települések területein határozzuk meg az temetkezések és a végső búcsúk időpontjait: Újvidék (Városi temető, Uspensko temető, Almaško temető és Katolikus temető), Pétervárad, Kamenica, Ledinci, Bukovac, Veternik, Futak, Máriamajor, Káty, Tiszakálmánfalva, Kabol.
Az újvidéki városi temetőben a temetések és a végső búcsúk a következő rendes időpontokban bonyolíthatóak le: 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15 és 15:00. Az ügyeletes vezetővel egyeztetve lehetőség van rendkívüli időpont egyeztetésre, melynek időpontja később kerül meghatározásra.
Temetések és végső búcsúk a külső temetőkben (újvidéki régi temetők, lakott települések és külvárosi települések temetői) a következő időpontokban zajlanak: 11:00, 13:00 és 15:00.
Az Orthodox Almaški, Orthodox Uspenski, Római Katolikus, a Református és Evangélikus Temetőkben, a Zsidó Temetőben, Rutén, Názárénus, Református-evangélista temetőben és Repülős (katonai) temetőben Újvidéken, Evangélikus temetőben Kátyon, a Felső régi temetőben az Alsó új temetőben, az Alsó régi temetőben, a Felső német temetőben, az Alsó német temetőben és az Új temetőben, a meglévő sírhelyekben csak az azoknak az elhunytaknak hozzátartozóinak a földi maradványait, lehet temetni, akik ezekben a temetőkben nyugszanak, és akikről az egyházak, vallási közösségek vagy cégek irataiban találhatók adatok információ, míg új sírhelyekbe, sírokba, parkosított parcellákba nem lehet temetéseket végezni.
На горе наведеним гробљима задњих година сахрањен је велики број покојника, што говори о томе да су заинтересоване странке упућене на одговарајуће начине.
A temetés ütemezésének menete úgy történik, hogy a haláleset bejelentésére és a temetés ütemezésére jelentkező személynek érdeklődnie kell a felől, hogy van-e olyan temetési hely, ahol a temetést el lehet végezni, majd a munkavállaló kitölti a „Halál bejelentése” űrlapot, és ellenőrzi a temetkezés lehetőségét a konkrét javasolt temetési helyen, meghatározza a teljesítendő feltételeket. A már meglévő temetkezési hely hiányában a KKV munkavállalója tájékoztatást ad új sírhelyekbe való temetési lehetőségekről, azokban a temetőben, ahol erre lehetőség van.
Önmagában az a tény, hogy egy adott személynek szerződése volt egy temetési hely bérletére/használatára, nem jelenti azt, hogy a temetést ezen a temetési helyen kell és kell végezni, és a munkavállalók sem ellenőrzik az elhunyttal kötött szerződéseket a temetési idő beosztása során. Például előfordulhat, hogy valakinek több szerződése van különböző temetkezési helyekre, vagy élete során az volt a vágya, hogy elhamvasztják, és hamvait az Emlékkertben szórják szét.
Az elhunytak hozzátartozóinak földi maradványainak meglévő temetkezési helyeken való eltemetéséhez a rokonság igazolása, a látható sírjel megléte, valamint a temető használati és fenntartási díjának megfizetése szükséges.

TEMETÉSEK ÉS VÉGSŐ BÚCSÚK IDŐPONTFOGLALÁSA

A temetések és végső búcsúk időpontfoglalására vonatkozó kérdések felől a VÁROSI TEMETŐBEN (Pirosi út 65, Újvidék) lehet tájékozódni – a következő telefonszámokon: 021/518-077, 021/518-078, 021/518-111 és az ÜGYELETS KÖZPONTNÁL, a Felszabadulás sugárút 115, Újvidék címen) – információs telefonszámok: 021/6624-102, 021/6611-555.