MÁRIAMAJOR

A közös temető („Dobrićevo brdo” falusi temető) 1926-ban alakult. A falutól északnyugatra található. A temetőn minden felekezethez tartozó lakos osztozik, van kápolnája és be van kerítve. A temető kialakítása előtt Máriamajor lakosai a szomszédos helyeken temették el halottaikat.