STEPANOVIĆEVO

Spoločný cintorín (dedinský cintorín Dobrićevo brdo) bol založený v roku 1926. Nachádza sa severozápadne od dediny. Cintorín je spoločný pre členov všetkých denominácií, má kaplnku a je oplotený. Pred vytvorením tohto cintorína obyvatelia Stepanovićeva pochovávali svojich mŕtvych na susedných miestach.