RUSINSKO (GRKOKATOLIČKO) GROBLJE

 

Rusinsko groblje nalazi se na Bulevaru kralja Petra I. Obuhvata površinu oko 6 hektara, sa nekih 650 grobnih mesta. Formirano je 1860. godine, a stavljeno je van upotrebe 1974. godine. Zaštićeno je kao i sva stara groblja.

Na ovom groblju su sahranjeni: Osif Fa (1882-1971), učitelj i istaknuti rusinski prosvetitelj i Jovan Hranilović (1855-1924), sveštenik, književnik, predsedavao je Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 25.11.1918. godine.

Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa

Novi Sad Kralja Petra I 42