РУСИНСКО (ГРКОКАТОЛИЧКО) ГРОБЉЕ

Русинско гробље налази се на Булевару краља Петра I. Обухвата површину око 6 хектара, са неких 650 гробних места. Формирано је 1860. године, а стављено је ван употребе 1974. године. Заштићено је као и сва стара гробља.

На овом гробљу су сахрањени: Осиф Фа (1882-1971), учитељ и истакнути русински просветитељ и Јован Храниловић (1855-1924), свештеник, књижевник, председавао је Великој народној скупштини у Новом Саду 25.11.1918. године.

Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje
Rusinsko (grkokatolicko) groblje

Корисне информације

Радно време

Гробље 07:00-15:00

Број телефона

Служба спољних гробаља 021/6339-702

Адреса

Нови Сад Краља Петра Првог 42