Dlhová kalkulačka

Suma:

PLATOBNÉ PODMIENKY ZA SLUŽBY

 

– Počas povinnej doby odpočinku je užívanie hrobového miesta spoplatnené po dobu najmenej 10 rokov

– Platba za obnovu užívania hrobových miest sa vypláca po dobu minimálne 1 roka

– Obnova užívania hrobových miest môže byť spoplatnená po dobu:

   • 3 roky so zľavou 7 % oproti aktuálnej cene
   • 5 rokov so zľavou 12% oproti aktuálnej cene
   • 10 rokov a viac ako 10 rokov so zľavou 25% oproti aktuálnej cene

– Zľava 15% sa poskytuje pri platbe v hotovosti pri predĺžení nájmu hrobiek a upravených parciel, ktorých doba nájmu uplynula
– Možnosť platby na splátky je schválená

   • za predĺženie nájmu hrobky – až 6 mesačných splátok s podmienkou, že prvá splátka bude vo výške 10 000,00 dinárov
   • za predĺženie nájmu upraveného pozemku – až 4 mesačné splátky s podmienkou, že prvá splátka je vo výške 7 720,00 dinárov

– Na základe zmluvy o obchodnej spolupráci s VKP Lisje môžu členovia Združenia dôchodcov získať zľavu 10% na:

   • nákup základného pohrebného vybavenia
   • využívanie služieb Služby na organizovanie karov a spomienok