Калкулатор задужења

Износ:

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА УСЛУГА

 

– У периоду обавезног рока почивања, коришћење гробног места се наплаћује за период од најмање 10 година
– Наплата обнове коришћења гробних места врши се за период од најмање 1 године
– Обнова коришћења гробних места се може наплатити и за период од:

  • 3 године са попустом од 7% у односу на важећу цену
  • 5 година са попустом од 12% у односу на важећу цену
  • 10 година и више од 10 година са попустом од 25% у односу на важећу цену

Наведени попуст се може искористити у року од 30 дана од дана издавања обавештења о обнови накнаде за коришћење и одржавање гробља

– За готовинско плаћање приликом продужења закупа гробница и уређених парцела, чији је период закупа истекао одобрава се попуст од 15%

– Одобрава се могућност плаћања на рате

  • за продужење закупа гробнице – до 6 месечних рата, уз услов да прва рата буде у висини вредности укупног ПДВ-а на уговорени износ
  • за продужење закупа уређене парцеле – до 4 месечне рате, уз услов да прва рата буде у висини вредности укупног ПДВ-а на уговорени износ

– горе наведени услови односе се искључиво на плаћања која се врше у роковима дефинисаним важећим прописима и Уговором о закупу који је истекао, односно у року од годину дана од истека закупа гробнице или уређене парцеле.

– За продужење закупа гробнице или уређене парцеле, где је протекло више од годину дана од дана истека закупа, плаћа се пуна цена закупнине без могућности коришћења попуста и могућности плаћања на рате.

– На основу уговора о пословној сарадњи са ЈКП „Лисје“, чланови Удружења пензионера могу да остваре попуст од 10% на:

  • куповину основне погребне опреме
  • коришћење услуга Службе за организовање даћа и помена

*Извршене корекције цена обнова накнада за коришћење и одржавање гробља важе од 01. фебруара 2024. године.