Услуги

Услуга кремациї

ПРАВНА РЕҐУЛАТИВА

Вимога за кремиранє посмертних остаткох умартого можу поднєсц зроднїки умартого: супружнїк умартого, зроднїки по креви у простей линиї, зроднїки у побочней линиї заключно зоз IV ступньом зродства и супружнїки тих особох. Вимога за кремиранє ше подноши у писменей форми. Наведзени особи зоз вимогу подноша и оверену вияву умартого же ше його посмертни остатки буду кремирац.

ОДКЛАДАНЄ КРЕМИРАНИХ ПОСМЕРТНИХ ОСТАТКОХ

Подношитель вимоги ше вияшнює же чи ше урна зоз пирню кремираних посмертних остаткох умартого одложи до гроба, крипти, колумбариюму, односно розариюму, або ше посипе на окремно одредзеним месце на Городским теметове у Новим Садзе - Заградка здогадованя.

УРНА

Пирня кремираних посмертних остаткох умартого кладзе ше такой после його кремираня до урни. Урна херметицки заварта судзина направена од тирвацого материяла.

КОЛУМБАРИЮМ

Колумбариюми маю форму будинка або мурох зоз нишами до хторих ше кладза урни, а кажда ниша ше означує зоз плочу стандардней форми и велькосци на хторей мено и презвиско умартого, рок народзеня и рок шмерци. Касети димензиї 64 x 64 cm.

РОЗАРИЮМ

Розариюм окреме ушорена желєна поверхносц зоз касетами хтори служа за одкладанє урни. Кажда касета ма плочу стандардизованей форми 75 x 75 cm, зоз податками о особи чия пирня находзи у урни.

ЗАГРАДКА ЗДОХАДОВАНЯ

Пирня кремираних посмертних остаткох умартого ше може росипац у Заградки здогадованя. Податки о особох чия пирня росипана муша буц урезани на окремнейнєй плочи димензийох 75 x 10 cm хтора ше поставя на мур у Заградки здогадованя.

ОКОНЬЧОВАНЄ КРЕАМЦИЇ

После одредзованя дня кремациї и оконченей кремациї, ЯКП „Лисє”, у писменей форми, обвисци особу хтора подношитель вимоги за кремиранє о оконьченей кремациї, о термину у хторим є длужни заказац одкладанє урни и о обовязки присуства з нагоди одкладаня урни. Кед ше особа нє одвола на поволанку и нє присуствує одкладаню урни ЯКП „Лисє” длужне урну чувац найдлужей шейсц мешаци. После вицеку того термина, ЯКП „Лисє” пирню кремираних посмертних остаткох умартого, одложи до осариюму.
Нє допущене пирню кремираних посмертних остаткох умартих анї дочасово уступиц членом фамелиї, зроднїками умартого або другим особом, окрем кед даю доказ у писменей форми же обезпечене гробне место за похраньованє урни на теметове звонка териториї Городу.