Službách

Skladovanie popola

ULOŽENIE URNY NA POHREBISKO

Postup sa vykonáva rovnako ako pri bežnom pohrebe s tým, že namiesto truhly sa urna s pozostatkami preváža na vozíku, takže nedochádza k žiadnej aktivite zatvárania truhly a spúšťania truhly do pohrebiska.

ULOŽENIE URNY DO ROZÁRIA ALEBO KOLUMBÁRIA

Uloženie urny do rozária alebo kolumbária je možné dvoma spôsobmi:
Prvým spôsobom je vykonať obrad v rozlúčkovej sieni a potom sa postupuje rovnakým spôsobom ako pri bežnom pohrebe s tým rozdielom, že urna (namiesto rakvy) s pozostatkami sa vozí na vozíku do rozária alebo kolumbária. Pri ukladaní urny do rozária alebo kolumbária sa urna vloží do vopred pripravenej kazety, ktorá sa následne uzavrie platňou.
Ďalším spôsobom je vykonať obrad na mieste uloženia urny (pred rozáriom alebo kolumbáriom). Potom pohrebný pracovník v slávnostnej uniforme a v sprievode protokolárnika prinesie urnu na špeciálnom nosiči a potom ju vloží do schránky rozária alebo do kolumbáriovej schránky. Po obrade (ak príbuzní vyjadria túžbu po tom istom) pohrební pracovníci kazetu uzavrú platňou.

ZÁHRADA SPOMIENOK

Na základe želania zosnulého, jeho manžela alebo príbuzných a v súlade s hygienickými a zdravotnými predpismi môže byť popol zosnulého uložený do urny, ktorá je rozptýlená v Záhrade spomienok. Podnik vedie evidenciu spopolnených osôb, urien a osôb, ktorých popol je rozptýlený.
V dohodnutom čase pohrebný pracovník v slávnostnej uniforme a v sprievode protokolistu vynesie urnu na špeciálnom nosiči do Záhrady spomienok, kde na nich čakajú príbuzní a priatelia zosnulého.
Urna bola predtým otvorená v kaplnke. Po príchode do Záhrady spomienok je urna umiestnená na podstavci. Po dohode príbuzní zosnulého alebo hrobár vyberú z urny popol a posypú ho v Záhrade spomienok. Potom je urna so zvyškom popola uzavretá a spustená do spoločnej hrobky – osária.