ALMAŠKO GROBLJE

Almaško groblje je jedno od najlepših i istorijski gledano, najzanimljivijih grobalja.

Groblje se nalazi u gradskom jezgru, na kraju Kisačke i ulice Vojislava Ilića, na Trgu mira broj 1. Površina mu je oko 5 hektara. Na ovom groblju se sahranjivalo od 1860. do 1974. godine, kada je groblje zatvoreno za sahranjivanje.

Nakon deset godina od zatvaranja, proglašeno je spomenikom kulture. Sa sahranjivanjem se ponovo počelo 1992. godine, ali samo u postojeća porodična grobna mesta. To znači da samo srodnici umrlih lica koja već počivaju na ovom groblju, i to bračni drugovi, srodnici po krvi u prvoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva, kao i bračni drugovi ovih lica su mogli biti sahranjeni na Almaškom groblju.

 

Almaško groblje
Almaško groblje
Almaško groblje

Na njemu se nalazi “večna kuća” velikog broja znamenitih Novosađana, kulturnih i naučnih radnika, lekara, profesora, inženjera, umetnika, kao i uglednih građana iz trgovačkog, zanatlijskog i seljačkog staleža.

Na ovom groblju nalaze se spomenici velikog srpskog slikara Pavla Simića, publiciste i političara dr Teodora Mandića, grobnica poznatog kompozitora Isidora Bajića a u kripti kapele “Sv. Petra i Pavla” sahranjen je njen ktitor – episkop Platon Atanacković.

Prema raspoloživim podacima na groblju je od 1964. godine do danas sahranjeno oko 5.720 umrlih.

Almaško groblje

Korisne informacije

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Trg Mira 1