ALMAŠSkÝ CINTORÍN

Almašský cintorín je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších cintorínov.

Cintorín sa nachádza v centre mesta, na konci Ulice kysáčskej a Ulice Vojislava Ilića, na Námestí mieru číslo 1. Jeho rozloha je asi 5 hektárov. Na tomto cintoríne sa pochovávalo od roku 1860 do roku 1974, kedy bol cintorín pre pochovávanie uzavretý.

Desať rokov po zatvorení bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Pochovávať sa začalo opäť v roku 1992, ale len do existujúcich rodinných hrobových miest. To znamená, že na Almašskom cintoríne mohli byť pochovaní len príbuzní zosnulých osôb, ktorí už na tomto cintoríne odpočívajú, a to manželia, pokrvní príbuzní v prvom rade do štvrtého stupňa príbuzenstva vrátane, ako aj manželia týchto osôb.

 

Almaško groblje
Almaško groblje
Almaško groblje

Je na ňom „večný domov“ veľkého počtu slávnych obyvateľov Nového Sadu, kultúrnych a vedeckých pracovníkov, lekárov, profesorov, inžinierov, umelcov, ako aj významných občanov z radov obchodníkov, remeselníkov a roľníkov.

Na tomto cintoríne sa nachádzajú pamätníky veľkého srbského maliara Pavla Simića, publicistu a politika Dr. Teodora Mandića, hrob slávneho skladateľa Isidora Bajića a v krypte kaplnky Sv. Petra a Pavla bol pochovaný jeho zakladateľ – biskup Platon Atanacković.

Podľa dostupných údajov bolo od roku 1964 dodnes na cintoríne pochovaných okolo 5 720 zosnulých.

Almaško groblje

Užitočné informácie

Pracovný čas

CiNTORÍNY 07:00-15:00

Telefónne číslo

Obsluha vonkajších cintorínov 021/6339-702

Adresa cintorína

Nový Sad Námestí mieru 1