GROBLJE U SREMSKOJ KAMENICI

U ulici Ive Lole Ribara nalazi se Kameničko (pravoslavno i katoličko) groblje. To su dva groblja na istoj parceli, razdvojena glavnom stazom. Kameničani su verovatno ranije imali groblja u starom selu u Maloj Kamenici, u selu iz vremena turske vladavine. Na osnovu sačuvanih spomenika smatra se da je sadašnje groblje nastalo u 18. veku. Na ovom groblju, tačnije rečeno, u pravoslavnom delu groblja, sahranjeni su Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904), lekar i poznati pesnik i Novak Radonić (1826-1890), slikar. Površina groblja je 4,5 hektara

Prema podacima, na ovom groblju je od 1991. godine do danas sahranjeno oko 3000 umrlih.

Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Sremska Kamenica Ive Lole Ribara